Miłosny list Boga Ojca do Ciebie

Moje dziecko,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139,1) Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139,2) Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139,3) Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10,29-31) Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1,27) We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17,28) Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17,28) Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1,4-5) Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1,11-12) Nie byłeś pomyłką (Psalm 139,15) Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139,16) Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17,26) Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139,14) Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13) I byłem pomocny w dniu Twoich narodzin (Psalm 71,6) Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8,41-44) Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4,16) I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3,1) Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 Jana 3,1) Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7,11) Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5,48) Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1,17) Zaopatruję Cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33) Moim planem jest dać Ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11) Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31,3) Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza(Psalm 139,17-18) I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3,17) Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32,40) Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19,5) Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32,41) I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33,3) Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4,29) Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37,4) Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2,13) Jestem w stanie dać Ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3,20) To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2,16-17) Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich Twoich smutkach (2 Koryntian 1,3-4) Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34,18) Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40,11) Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21,3-4) I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21,3-4) Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17,23) Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17,26) On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1,3) Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8,31) By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5,18-19) Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5,18-19) Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4,10) Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8,31-32) Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2,23) I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8,38-39) Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15,7) Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3,14-15) Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (Jan 1,12-13) Czekam na Ciebie (Łukasz 15,11-32)

Kocham Cię

Twój OjciecBóg Wszechmogący