Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejsze święto nawiedzenia Świętej Elżbiety przez Maryję to jedno z najszczęśliwszych momentów w życiu obu Służebnic Boga. Scena odwiedzin obrazuje wiele ważnych treści w niej zawartych. Matka Kościoła będąc w stanie błogosławionym przemierza kilkaset kilometrów, pragnąc jednocześnie podzielić się z bliską osobą dobrą nowiną oraz ogromnym przypływem radości z tego powodu. Obydwie reprezentują wielkie pokłady miłości,  niesamowite oddanie i pełne zaufanie Panu Bogu.

Kochani, uczmy się dzisiaj tak wielkiej wiary i ufności Naszemu Panu. Prośmy Maryję, aby za Jej wstawiennictwem nasze serce było Żywym Tabernakulum dla Chrystusa. Starajmy się być Jego pokornymi sługami w relacjach z bliźnim, służąc pomocą i dzieląc się choćby najmniejszym ziarnem radości. Trwajmy w bliskości z Bogiem, obdarowując Nim bliskich. Bóg jest Miłością, Panem Pokoju, Panem Radości i Panem Sprawiedliwym. W naszych relacjach dzielmy się Miłością, niosąc jednocześnie Pokój. Tam gdzie On panuje, jest i Radość, która kolejno rodzi się poprzez Sprawiedliwość.