Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

„ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” Dz. Ap. 1,8

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trzecie, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła Katolickiego. Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, dziesięć po Wniebowstąpieniu Jezus Chrystus dotrzymał danej obietnicy: „Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś (…) będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.” Łk 24, 49 „Innego Pocieszyciela Ojciec da Wam, aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy” J 14,16.

Niewyobrażalna potęga MIŁOŚCI! Duch, za którego sprawą zrodzony zostaje na ziemi Syn Człowieczy. W mocy tego samego Ducha Chrystus Pan naucza, ewangelizuje, a na końcu oddaje życie dla naszego zbawienia. Kochani, radość nasza winna być pełna, gdyż nie jesteśmy sierotami. Dzisiaj, tak samo jak apostołowie w Wieczerniku, zostajemy namaszczeni mocą Parakleta. Dziękujmy, uwielbiajmy i prośmy Ducha Świętego o bezmiar Jego darów. Niechaj będzie nam OGNIEM rozgrzewającym nasze serca, rozpalającym miłością do bliźniego, wypalającym, oczyszczającym, niszczącym to co złe, niepotrzebne i stającym się ŚWIATŁEM podczas otaczających nas ciemności. Niech nadciąga pod postacią „gwałtownego WIATRU”, który niszczy, niweczy wszystko to, co jest w nas nietrwałe, złe, niedbałe, a dodaje sił, abyśmy razem z Nim mogli pokonywać każde przeszkody. Niech w postaci WODY wylewa się na nas, z obfitością wszelkich łask, darów i błogosławieństw, oczyszcza, umacnia i pomaga we wzrastaniu w wierze. Abyśmy napełnieni mocą Ruach ha- Kodesz tryskali i dzielili się Nim z każdą napotkaną osobą na naszej codziennej ziemskiej drodze. „Jeżeli będziesz miał w sobie Ducha Świętego – jedno Twoje spojrzenie może stać się dla kogoś Pięćdziesiątnicą MIŁOŚCI.” o. Enrique Porcu