Wniebowstąpienie Pańskie

„Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest prawdziwym człowiekiem. W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym. Po grobie – niebo, po krzyżu – tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało” Św. Augustyn

Dopełniło się. 40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to ukoronowanie absolutnego zwycięstwa Chrystusa, przypominające nam o jedności Boga Ojca z Synem Człowieczym i Duchem Świętym. W tym dniu radujmy się i weselmy, ponieważ poprzez to wydarzenie nasza natura ludzka została wywyższona ponad wszystkie stworzenia. Chrystus wstępując do nieba dotrzymuje obietnicy i triumfalnie wprowadza do Domu Swego Ojca również dusze wszystkich świętych z Szeolu, do którego zszedł po swojej śmierci.

W tym roku w Norwegii uroczystość obchodzona jest 13. maja. W Polsce to podniosłe wydarzenie celebrowane jest w VII Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypada na 16. maja.

Niechaj poprzez bezmiar łask i sakramenty dokonuje się w nas przemiana, umacniając i utwierdzając naszą wiarę i nadzieję w jedności z Chrystusem Panem.

Z błogosławieństwem,

Ks. Tomasz