Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W roku 2012 Papież elekt Benedykt XVI wprowadził do kalendarza świąt liturgicznych Święto ku czci Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które przeżywamy właśnie dzisiaj. Uroczystość ta jest bardzo związana z Wielkoczwartkowymi obchodami, kiedy to w Wieczerniku Pan Jezus po słowach „to czyńcie na moją pamiątkę” ustanowił Sakrament Kapłaństwa.

Dzień ten jest upamiętnieniem i podkreśleniem wielkości Jezusa Chrystusa jako pierwszego, Wiecznego i Najwyższego Kapłana. Jest również dla nas przypomnieniem o ważności Posługi Kapłaństwa w życiu każdego chrześcijanina. „Kapłaństwo jest przedłużeniem ramion Chrystusowych, błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego Ofiary. Czynić to mogą jednak tylko powołani, przygotowani i wyświęceni przez Kościół.” Szczególnie dzisiaj pamiętajmy w modlitwach o naszych duszpasterzach, ks. Khiem’ie oraz ks. Tomaszu, dziękując im za ich posługę, oddanie i możliwość korzystania ze sprawowanych Sakramentów każdego dnia. Wypraszajmy u Pana obfitość łask w dalszej służbie Bogu i nam, prosząc o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Przenajświętszej.