Tydzień Biblijny

Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w polskim Kościele katolickim XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa:

„Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” J 6,35

Znajdźcie w sobie ODWAGĘ by podjąć decyzję na wsłuchiwanie się w Głos Boga poprzez codzienne parominutowe czytanie Pisma Świętego. Nabierzcie SIŁY by w tej decyzji wytrwać, nie poddawać się i nie ulegać wszelkim pokusom. Bądźcie CIERPLIWI w dostrzeganiu efektów Zbawczej mocy Chrystusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu.

Bóg zawsze słucha, tylko otwórz Pismo Święte i wsłuchaj się w Jego Głos.

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” 2 Kor 12,9

Niechaj ten Tydzień Biblijny uwrażliwia Wasze serca na czytanie Słowa Bożego.