Uroczystość Trójcy Świętej

Jeden Bóg w trzech równych sobie Osobach. Słowami Credo: „Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi (..) I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego(..) Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę (…)”  wyznajemy główną, … Czytaj dalej Uroczystość Trójcy Świętej